کارگاه مهارت افزایی

  • برگزاری کارگاه های مهارت افزایی برای تمام سنین
  • کارگاه های مشاوره و روانشناسی
  • کارگاه مخصوص کودکان و نوجوانان
  • کارگاه های ویژه دانشجویان
  • کارگاه های کار با کامپیوتر
  • کارگاه های گویندگی و فن بیان

معرفی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر در راستای اهداف تعریف شده دراساسنامه  و با اتکا به ظرفیت‌های موجود در مجموعه و با هدف ایجاد فرهنگ در محیطی متناسب با شئونات جامعه و آموزش در سطوح مختلف جامعه و همچنین توسعه و نوآوری در زمینه‌های آموزشی و ارائه آن فعالیت می‌کند. 

این مهم پس از طراحی و برنامه‌ریزی های اصولی به صورت دوره‌های آموزشی کوتاه و بلند مدت به صورت عمومی یا تخصصی ( به‌صورت کارگاهی و یا دوره‌ایی) با محوریت کارآفرینی و مهارت‌آموزی بر اساس نتایج و تحقیقات و دستاوردهای پژوهشی مجموعه به شکل آموزش‌های حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.

جدیدترین ها

همایش و کارگاه ها

جشنواره ها و کنسرت ها