نکات تکمیلی

شامل کتاب ها، جزوه ها ، نمونه سوالات تستی و عملی و آزمون های آنلاین

جزوه و کتاب های آموزش طراحی گرافیک رنگی فایل های ضمیمه

نمونه سوالات تستی آموزش طراحی گرافیک رنگی فایل های ضمیمه

نمونه سوالات عملی آموزش طراحی گرافیک رنگی فایل های ضمیمه

آزمون های طراحی گرافیک رنگی آزمون