نکات تکمیلی

شامل کتاب ها، جزوه ها ، نمونه سوالات تستی و عملی و آزمون های آنلاین

جزوه و کتاب های آموزش طراحی گرافیک سیاه و سفید فایل های ضمیمه

نمونه سوالات تستی آموزش طراحی گرافیک سیاه و سفید فایل های ضمیمه

نمونه سوالات عملی آموزش طراحی گرافیک سیاه و سفید فایل های ضمیمه

آزمون های طراحی گرافیک سیاه و سفید آزمون