موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

تلفن تماس : 42646861

آزمون آنلاین نهایی عملی word و تایپ رایانه ایی

[qsm quiz=38]

آزمون آنلاین آزمایشی عملی word و تایپ رایانه ایی شماره یک

[qsm quiz=37]

آزمون آنلاین آزمایشی عملی word و تایپ رایانه ایی شماره دو

[qsm quiz=36]

آزمون آنلاین نهایی تئوری word و تایپ رایانه ایی

[qsm quiz=35]

آزمون آنلاین آزمایشی تئوری word و تایپ رایانه ایی شماره دو

[qsm quiz=34]

آزمون آنلاین آزمایشی تئوری word و تایپ رایانه ایی شماره یک

[qsm quiz=33]

آزمون آنلاین نهایی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ )

[qsm quiz=32]

آزمون آنلاین آزمایشی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ ) شماره یک

[qsm quiz=31]

آزمون آنلاین آزمایشی عملی گرافیک رایانه ایی( فتوشاپ ) شماره دو

[qsm quiz=30]