در دوره های آموزشگاه زبان موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر بر آن شدیم تا دوره های مقدماتی و پیشرفته را برای تمامی سنین فراهم نمائیم این دوره به صورت خصوصی و عمومی برگزار می شود. در تمامی دوره ها امکان ارائه مدرک معتبر می باشد.

آموزش کتاب oxford phonics
17%
تخفیف

دوره کتاب oxford phonics

آموزش کتاب oxford phonics: در یک سطح  oxford phonics1 برای سنین 9 تا 12 سال برگزار می شود.

زمان آموزش هر سطح (کتاب): دو ترم

تعداد جلسات هر ترم: 16 جلسه

زمان هر جلسه: 90 دقیقه

0
450,000 تومان
آموزش کتاب first friend
17%
تخفیف

دوره کتاب first triend

آموزش کتاب first friend: در سه سطح  first friend1, first friend2, first friend3 برگزار می شود.

دوره first friend1: ویژه سنین 7 تا 9 سال می باشد.

دوره first friend2,3: ویژه سنین بالای 13سال می باشد.

زمان آموزش هر سطح (کتاب): دو ترم

تعداد جلسات هر ترم: 14 جلسه

زمان هر جلسه: 90 دقیقه

0
450,000 تومان
آموزش کتاب pocket
17%
تخفیف

دوره کتاب pocket

آموزش کتاب pocket: در سه سطح  pocket1, pocket2, pocket3 برای سنین 5 تا 7 سال برگزار می شود.

زمان آموزش هر سطح (کتاب): سه ترم

تعداد جلسات هر ترم: 14 جلسه

زمان هر جلسه: 90 دقیقه

0
450,000 تومان