آموزش کاربر رایانه

امروزه اینترنت در تمامی جنبه های زندگی ما وارد شده است و جای خود را به عنوان بخشی لاینفک از زندگی روزمره در بین انسان ها باز کرده است. تمامی افراد به نوعی با این تکنولوژی رو به رشد درگیر هستند.

530,000 تومان

آموزش ICDL مقدماتی و پیشرفته

امروزه اینترنت در تمامی جنبه های زندگی ما وارد شده است و جای خود را به عنوان بخشی لاینفک از زندگی روزمره در بین انسان ها باز کرده است. تمامی افراد به نوعی با این تکنولوژی رو به رشد درگیر هستند.

510,000 تومان2,100,000 تومان

آموزش اینترنت

امروزه اینترنت در تمامی جنبه های زندگی ما وارد شده است و جای خود را به عنوان بخشی لاینفک از زندگی روزمره در بین انسان ها باز کرده است. تمامی افراد به نوعی با این تکنولوژی رو به رشد درگیر هستند.

رایگان!

آموزش ویندوز مقدماتی

آموزش ویندوز مقدماتی را به این دلیل در  بعد از مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه شروع می کنیم زیرا اولین نرم افزاری که برای یادگیری کامپیوتر به آن نیاز داریم یک نرم افزار سیستمی می باشد مانند ویندوز. ویندوز خود ورژن های مختلفی دارد اما اساس و پایه تمامی آن ها یکسان می باشد

رایگان!

آموزش مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه

در دنیای مدرن امروز تقربیا همه کارها حتی ساده ترین امور روزانه آشنایی نسبی با کامپیوتر لازم می باشد. تقریبا تمامی کسب و کارها و همچنین کارهای فردی و شخصی از جمله پرداخت قبوض، ثبت نام در سایت های دولتی و … وابسته به این علم می باشد. در واقع عدم آشنایی با مبانی پایه کامپیوتر موجب می شود که فرد از نظر جهانی و اعلام یونسکو در سال 2020 یک فرد بی سواد به شمار آید و آشنایی با کامپیوتر یکی از معیارهای توانایی یک فرد به حساب می آید.

رایگان!