دوره های ادواری کارودانش به صورت آزاد و در تمامی رشته‌‌های کارودانش می‌باشد و هنرجو الزامی درحضور در کلاس ندارد و همچنین نمره مستمری به وی تعلق نمی‌گیرد

در دوره‌های ادواری اگر هنرجو نیاز به کلاس داشته‌باشد برای وی کلاس آموزشی برگزار می‌شود و درصورتی که هنرجو قبلا آموزش دیده باشد ( در هر جایی فرقی ندارد) می‌تواند در آزمون شرکت کند و نمره قبولی کسب کرده و سپس مهارت برای وی صادر می‌شود.

از نظر اعتبار مهارت، هیچ تفاوتی با دوره‌های جامع ندارد و فقط بدون برگزاری کلاس هنرجو مهارت را دریافت می‌کند.  برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

دیپلم عکاسی دیجیتال

بدون امتیاز 0 رای
۳,۱۵۴,۰۰۰ تومان

دیپلم عکاسی دیجیتال یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 39.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 7 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۱۵۴,۰۰۰ تومان

دیپلم عکاسی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۸۵,۰۰۰ تومان

دیپلم عکاسی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مزکر مهات‌آموزی معادل 43 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۴۸۵,۰۰۰ تومان

دیپلم صفحه آرایی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم صفحه آرایی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 42/5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 5 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۴۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ایی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۵۶,۰۰۰ تومان

دیپلم تصویرسازی و جلوه‌های ویژه رایانه‌ایی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 43/5 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 8 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۴۵۶,۰۰۰ تومان

دیپلم طراحی و توسعه صفحات وب

بدون امتیاز 0 رای
۳,۶۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم طراحی و توسعه صفحات وب یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 46 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 7 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۶۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم تولید محتوای الکترونیکی

بدون امتیاز 0 رای
۳۵۵,۵۰۰ تومان

دیپلم تولید محتوای الکترونیکی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 45 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 8 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳۵۵,۵۰۰ تومان

دیپلم تصویربرداری

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۷,۰۰۰ تومان

دیپلم  تصویربرداری یکی از دیپلم‌های کارودانش است که شامل 42.5 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

0
۳,۴۲۷,۰۰۰ تومان

دیپلم عکاسی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دیپلم گرافیک کامپیوتری معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم با کسب 5  مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی

0
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

دیپلم گرافیک کامیپوتری

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم گرافیک کامپیوتری یکی از رشته‌های دیپلم کارودانش است که معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و شامل 5  مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۴۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم موسیقی نوازندگی ساز جهانی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم نوازندگی ساز جهانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

0
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم نوازندگی ساز ایرانی یکی از رشته‌های دیپلم موسیقی است که معادل 40 واحد درسی تخصصی در دیپلم می‌باشد و شامل 6 مهارت تخصصی از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی است

0
۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان

دیپلم آواز ایرانی

بدون امتیاز 0 رای
۳,۴۵۲,۰۰۰ تومان

دیپلم آواز ایرانی یکی از رشته‌های کارودانش است که مهارت‌های آن در مرکز مهات‌آموزی معادل 42 واحد درسی تخصصی در دیپلم است و  شامل 6 مهارت از وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می‌باشد

0
۳,۴۵۲,۰۰۰ تومان