کارگاه آموزش ریتم موسیقی

  • شناخت ریتم و ریتم‌خوانی قطعات موسیقی
  • به زبان ساده شنایی با فواصل زمانی نت‌ها
  • کشش‌های زمانی آشنایی با ترکیبات ریتمیک،انواع میزان‌ها
  • آشنایی با احساسات ریتمیک
  • آنالیز کردن وزن قطعات موسیقی
  • آموزش دیکته ریتم
50,000 تومان