آموزش اکسس Access

اکسس یکی از نرم افزارهای مایکروسافت آفیس است که از برنامه های بانک اطلاعاتی و پایگاه داده است. اکسس برای بخش های تجاری کوچک و متوسط کاربرد دارد. بانک اطلاعاتی مجموعه ای از اطلاعات است که در ساختار منظمی قرار دارد و هر زمانی که بخواهید می توانید اطلاعات را بازیابی کنید. دوره آموزش Microsoft Access یکی دیگر از سری مهارت های هفتگانه دوره ICDL  می باشد.