آموزش بازیگری

امروزه بسیاری از کودکان، نوجوانان و جوانان کشور رویای بازیگر شدن و ایفای نقش در تلویزیون، سینما و تئاتر را در سر می پروراند. هرچقدر هم که استعداد بازیگری درون فرد باشد ولی اگر در جهت درست هدایت نشود نتیجه ای نخواهد داشت و باید به صورت حرفه ای و تخصصی فراگرفته شود.