آموزش تصویر برداری

تصویربرداری یکی از شغل های محبوب و پرطرفدار است که اگر توسط مدرس حرفه ای آموزش داده شود بسیار آینده دار و جذاب است. در موسسه فرهنگ سازان معاصر آموزش تصویر برداری در دو سطح مقدماتی و پیشرفته زیر نظر اساتید مجرب برگزار می شود.