آموزش دف

آموزش دف یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی است و صدای بسیار جذابی دارد و اگر توسط مدرس حرفه‌ای انجام شود آینده خوبی خواهد داشت.