آموزش سنتور

آموزش سنتور که یکی از سازهای اصیل ایرانی است و صدای بسیار جذاب و دلنشینی دارد و اگر توسط مدرس حرفه‌ای انجام شود آینده بسیار خوبی خواهدداشت.