آموزش موسیقی کودکان

اهمیت یادگیری موسیقی در سنین پایین باعث شده یک  شاخه از موسیقی به نام موسیقی کودک ایجاد شده است، آشنایی کودکان با موسیقی در سنین کم یکی از بهترین سرمایه گذاری ها روی آموزش کودک است. آموزش موسیقی به کودکان باید اصولی باشد و از طرفی هم آموزش در محیطی شاد و لذت بخش انجام شود. کلاس باید به گونه ای برای کودک جذاب باشد که با اشتیاق و انگیزه در کلاس حاضر شوند.