آموزش نقاشی خلاق کودک

کلاس‌های نقاشی کودک در فرهنگ سازان معاصر  با بهترین روش برای پرورش و رشد خلاقیت و آموزش اندیشیدن به کودک، برگزار می‌شود. در هر جلسه آموزش، یک فضای ذهنی برای کودک خلق می‌شود و از کودک شما خواسته می‌شود که طبق تجسم ذهنی خودش فضای تداعی‌ شده را ترسیم کند.