آموزش نی

آموزش نی که یکی از سازهای اصیل ایرانی است و نوای بسیار جذابی دارد و اگر توسط مدرس حرفه‌ای انجام شود آینده خوبی خواهدداشت.