آموزش هنگ درام

هنگ درام یکی از سازهای کوبه ای و ملودیک است که اخیرا طرفداران زیادی پیدا کرده است، هنگ درام صدایی بسیار آرامبخش، دلنشین و جادویی دارد و اگر توسط مدرس حرفه ای آموزش داده شود بسیار جذاب و آینده دار است.