آموزش ویندوز مقدماتی

آموزش ویندوز مقدماتی را به این دلیل در  بعد از مبانی کامپیوتر و مفاهیم پایه شروع می کنیم زیرا اولین نرم افزاری که برای یادگیری کامپیوتر به آن نیاز داریم یک نرم افزار سیستمی می باشد مانند ویندوز. ویندوز خود ورژن های مختلفی دارد اما اساس و پایه تمامی آن ها یکسان می باشد