دوره کتاب first friend

مجموعه کتاب های First Friends در سه سطح از بهترین کتاب های آموزش کودکان 7تا 9 سال است که زبان انگلیسی را به شیوه ای سرگرم کننده به کودکان می آموزد.
کودکان در سطح دو ترم که هریک از کتاب های First Friends را می خوانند با استفاده از بازی، نقاشی، داستان های کوتاه، مکالمات را می آموزند. در این دوره مهارت های خواندن و نوشتن، گفتاری و شنیداری را در کودکان تقویت می کند و در نونهالان اعتماد به نفس کافی برای صحبت کردن ایجاد می شود همچنین دامنه واژگان آن ها را تقویت می کند.