آموزش گریم سینما و تلویزیون

گریم، پوشش چهره بازیگر و عاملی برای رفع نواقص صورت است. به کار گرفتن و استفاده کردن از این پوشش نیاز به علم و تجربه دارد و یادگیری آن بسیار جذاب و آینده دار است. یک راه مطمئن برای ورود حرفه ‌ای در شغل گریم سینما و تلویزیون پرداختن به آموزش گریم در آموزشگاه های سینمایی است.