مدرک فتوشاپ ( گرافیک رایانه یی) از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی