نام و نام خانوادگی: تهمینه جمشیدیان

مدرس: کمانچه

متولد : 1376/7/5

تحصیلات : دیپلم نوازندگی موسیقی ایرانی و کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی  

شروع فعالیت هنری : 91                     شروع تدریس:97

اساتید: استاد امین میرزایی ، شیما شاه محمدی، المیرا مردانه

کتاب‌های آموزشی: دستور کمانچه کتاب اول و دوم از شیما شاه محمدی

آموزش کمانچه خانم نجف آباد