مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : داود شفیعی

مدرس : نی 

متولد : 1369/12/1

تحصیلات : کارشناسی موسیقی گرایش نوازندگی ایرانی و کارشناسی مهندسی شیمی

شروع فعالیت هنری: 1385        شروع تدریس:1393

اساتید

کتاب های آموزشی : 

مدرس نی نجف آباد