مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : زهره دادخواه

مدرس : آواز و صداسازی

متولد : 1365/10/8

تحصیلات : کارشناسی مهندسی کشاورزی

شروع فعالیت هنری:      شروع تدریس

اساتید

کتاب های آموزشی : 

مدرس آواز خانم در نجف آباد