مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: پوریا یزدانی فر

مدرس: تنبک

متولد: 1379/9/24

تحصیلات: فوق دیپلم برق ساختمان

شروع فعالیت هنری :  1398                    شروع تدریس: 1400

اساتید تنبک: استاد جعفر قاضی عسگر

کتاب‌های آموزشی: مبانی تنبک نوازی جلد1، مبانی تنبک نوازی جلد 3، مبانی تنبک نوازی جلد5