نام و نام خانوادگی: حمیدرضا فودازپور

مدرس: دف

متولد: 

تحصیلات:  

شروع فعالیت هنری:                     شروع تدریس

اساتید:

کتاب‌های آموزشی: 

مدرس دف اقا نجف آباد