مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سارا پارسه                                                                            

تاریخ تولد: 1376/11/6                        

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: معماری- نقاشی هنرهای تجسمی                                             

مدرس :  طراحی و نقاشی

مدرس طراحی نجف آباد

افتخارات

 • لوح سپاس از آموزشگاه شهدای رمضان
 • لوح سپاس از فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ام الائمه
 • لوح سپاس ازسرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی نجف آباد برای برگزاری نمایشگاه آثار هنری سال 1397
 • لوح تقدیراز آکادمی هنر یوحی برای شرکت در نمایشگاه گذر از اربعین سال 1399

سوابق آموزشی

 • تدریس نقاشی به عنوان همیار استاد درآموزشگاه استاد منتظری از سال1393
 • تدریس نقاشی و خصوصی
 • تدریس نقاشی در آموزشگاه یزدانمهر از سال1399
 • کار در دفتر فنی مهندسی آرمان از سال 1399
 • کار در دفتر فنی مهندسی کلمات از سال1398
 • کاردر دفتر مهندسی پرتو ازسال1390

مهارت‌ها

 • دوره نقاشی درجه 2 از فنی و حرفه ایی سال 1394
 • دوره کیوریتوری در موسسه چهارسوی هنر تهران سال 1399
 • گواهی نامه مهارت رایانه کار پیشرفته درسال 1394
 • گواهی نامه مهارت کاربر Free Hand درسال 1394
 • گواهی نامه مهارت کاربر CorelDraw  درسال 1394
 • گواهی نامه مهارت رایانه کار مقدماتی درسال 1394
 • گواهی نامه مهارت طراحی گرافیک با رایانه درسال 1394
 • گواهی حضور و همکاری در برگزاری چهارمین نمایشگاه و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان سال 1397
 • گواهی شرکت در دوره های طراحی سیاه قلم، مدادرنگ، گواش، رنگ و روغن وکار روی شیشه و آینه از آموزشگاه استاد محمد منتظری سال 1393
رنگ و روغن مدرن

رنگ و روغن مدرن

رنگ و روغن مدرن

رنگ و روغن مدرن

رنگ و روغن

رنگ و روغن مدرن

پاستل گچی روی مقوا بافت دار(اعتراضی انتزاعی)

رنگ و روغن مدرن

سیاه قلم هایپر رئال

سیاه قلم هایپر رئال

سیاه قلم

سیاه قلم

سیاه قلم

سیاه قلم

گل پاستل گچی روی جیر

سیاه قلم

نقاشی دیواری خطی

نقاشی دیواری خطی

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری

سیاه قلم منظره

سیاه قلم

سیاه قلم

سیاه قلم

سیاه قلم

سیاه قلم

سیاه قلم هنرجو

سیاه قلم

دست نگاری مناسب کودکان

دست نگاری مناسب کودکان

سیاه قلم هنرجو

سیاه قلم هنرجو