مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : سپیده سفیگران

مدرس: پیانو

متولد : 13725/27

تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شروع فعالیت هنری : 1389                     شروع تدریس:1393

اساتید:  استاد قاضی و گوهری

کتاب‌های آموزشی :پیانو بیر، جان تانمپسون، چهل آهنگ و خواب‌های طلایی

مدرس پیانو خانم

سوابق آموزشی

  • آموزشگاه آهنگ اصفهان
  • آموزشگاه موسیقی ارغوان وابسته به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سوابق اجرایی

  • کنسرت به سرپرستی استاد شفیعی
  • اجرا در فرهنگ سرای خورشید و هم نوازی با ارف              
  • کنسرت آموزشگاه بهار