مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: پوریا یزدانی فر

مدرس: تنبک

متولد: 1375/9/24

تحصیلات: فوق دیپلم برق 

شروع فعالیت هنری :  1398                    شروع تدریس: 1400

اساتید تنبک: استاد جعفر قاضی عسگر، استاد جواد علیرضایی

کتاب‌های آموزشی: مبانی تنبک نوازی 5-1 از استاد قاضی عسگر، کتاب ابتدایی متوسطه از بهمن رجبی

مدرس تنبک آقا نجف آباد