آموزشگاه خوشنویسی کتیبه وابسته به فرهنگ سازان معاصر دوره های خوشنویسی، خطاطی و زیبا نویسی با خودکار و قلم را از مقدماتی تا یشرفته زیرنظر اساتید مجرب و متخصص برای تمامی سنین برگزار می کند.

آموزش نقاشی خط

نقاشی خط، از هنرهای ارزشمند است که به خوشنویسان و خطاطان این اجازه که از دانش بصری خود استفاده کنند و با کمک رنگ ها و حرف های خوشنویسی، احساسات و اندیشه های خود را به مخاطبان منتقل می کند.

1,200,000 تومان

آموزش زیبانویسی با خودکار

آموزش زیبانویسی با خودکار (خوشنویسی با خودکار)  ویژه کودکان تا بزرگسالان برگزار می شود یادگیری هنر خوشنویسی با خودکار جنبه هنری و کاربردی دارد و برای همه افراد برای همه مشاغل مناسب است.

400,000 تومان

آموزش خوشنویسی با قلم

آموزش خوشنویسی خط نستعلق با قلم نی ویژه کودکان و بزرگسالان در آموزشگاه خوشنویسی کتیبه فرهنگ سازان معاصر به صورت گام به گام آموزش اسلوب خوشنویسی و خطاطی را توسط اساتید برتر خوشنویسی می دهد.

480,000 تومان