آموزش گویندگی و اجرا
20%
تخفیف

گویندگی و اجرا

آموزش گویندگی و اجرا از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش فن مجری گری، فن سخنوری، کارگاه های رادیویی و صداسازی

0
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
آموزش کارگردانی نمایش و تئاتر
20%
تخفیف

کارگردانی نمایش و تئاتر

دوره های آموزش کارگردانی نمایش در سه سطح زیر برگزار می شود:

کارگردانی نمایش مقدماتی: مبانی بازیگری، نویسندگی، تاریخ نمایش (1و 2و 3) و شخصیت شناسی

کارگردانی نمایش پیشرفته: کارگردانی (1و2)، سبک ها و شیوه های اجرا، تحلیل نمایش، ایمایی و پانتومیم، نمایش در ایران

کارگردانی نمایش حرفه ای: پس از گذراندن دو دوره کارگردانی، هنرجو برای ارائه پروژه و اجرای عموم در کارگاه آموزش داده می شود.

0
۱,۵۱۲,۰۰۰ تومان۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان