مرکز انتشارات و پژوهش

از ابتدا تا انتهای کار خودتان نظارت کنید!

مراحل آماده سازی کتاب

  • تایپ و صفحه آرایی
  • ویراستاری ادبی و علمی کتاب
  • طراحی جلد 
  • دریافت شابک و فیپا
  • دریافت مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • چاپ و صحافی
  • توزیع و پخش

خدمات ما