آموزش ساز تار

آموزش ساز تار که یکی از سازهای اصیل ایرانی است و نوای بسیار  دلنشین و جذابی دارد و اگر توسط مدرس حرفه‌ای انجام شود آینده خوبی خواهد داشت.