آموزش طراحی صحنه و لباس

طراح صحنه به شخصی گفته می شود که به آماده سازی محل و دکوراسیون صحنه، لباس بازیگران، نورپردازی و چیدمان اشیا طبق اصول زیبایی شناسی می پردازد.