آموزش فیلم نامه نویسی

فیلم نامه نویسی یکی از زیر شاخه های هنر است که باعث خلق و ایجاد اثری جاودانه می شود و مانند بقیه علوم و رشته های هنری نیاز به آموزش های تخصصی دارد و باید توسط مدرس مجرب آموزش داده شود. در آموزشگاه سینمایی فرهنگ سازان معاصر این دوره در دو سطح مقدماتی و پیشرفته زیر نظر اساتید مجرب برگزار می شود.