آموزش نقاشی دیجیتال

نقاشی دیجیتال یک هنر نوظهور در زمینه گرافیک وانیمیشن است که خلق آثار دیجیتالی با استفاده از کامپیوتر و قلم نوری امکان پذیر است. در دوره نقاشی نقاشی دیجیتال یا دیجیتال پینتینگ موسسه فرهنگ سازان معاصر زیر نظر اساتید متخصص نکات و تکنیک ها و فنون مرتبط با این هنر و همچنین نکات بازاریابی با جزئیات کامل آموزش داده می شود.