آموزش نقاشی سیاه قلم

سیاه قلم به عنوان یکی از مشهور و محبوب ترین تکنیک های نقاشی شناخته می شود. تکنیک مناسبی برای شروع کار و قدم نهادن در دنیای هنرهای تجسمی و نقاشی میباشد و در واقع دروازه ورود به دنیای سحر آمیز نقاشی می باشد.