آموزش پریمیر premier

پریمیر یکی از نرم افزار های کاربردی برای ویرایش ویدیو است و مناسب برای افراد حرفه ای است که می خواهند ویرایش های پیشرفته انجام دهند. پریمیر در اصل یک برنامه برای ویرایش قدرتمند و ساخت فیلم مبتنی بر timeline است. در موسسه فرهنگ سازان معاصر دوره پریمیر و تدوین زیر نظر اساتید مجرب برگزار می شود.