آموزش چنگ ایرانی

ساز چنگ یا هارپ یکی از سازهای زهی خاص و جذاب محسوب می شود که طرفداران خاص و ویژه خود را دارد. ساز چنگ یکی از قدیمی ترین سازهای زهی ایرانی و در دسته ساز های تاردار است که اگر زیر نظر اساتید مجرب آموزش داده شود بسیار آینده دار است.