دوره کتاب oxford phonics

مجموعه کتاب های Oxford Phonics در پنج سطح برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان و برای سنین 9 تا 12 سال طراحی شده است. این کتاب برای آموزش اصوات زبان انگلیسی به کودکان است که تمرین ها و مثال های متعدی دارد. این کتاب با مثال ها و تمرین های بسیار جذاب  و روش های نوین به جای اینکه کودکان مجبور شوند اصوات و کلمات را حفظ کنند و از یادگیری دلسرد شوند.