دوره کتاب pocket

در دوره کتاب pocket در سه سطح زبان را همراه با رنگ آمیزی و شعر خوانی به خردسالان می آموزند. خردسالان در این دوره با حروف الفبا، اعداد و بسیاری از موضوعات دیگر را برای یادگیری زبان شروع می کنند. این کتاب مناسب سنین 5 تا 7 سال است.