دوره کتاب teen 2 teen

مجموعه کتاب های teen 2 teen در چهار سطح برای آموزش نوجوانان سنین 15 سال به بالا است این مجموعه کتاب مکالمه محور است که تمام جنبه های آموزش زبان و مهارت های اصلی زبان از جمله لیسنینگ، رایتینگ، اسپیکینگ و ریدینگ را شامل می شود.