مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: نگار محمدی

مدرس: تنبک و دف

متولد: 1376/6/17

تحصیلات: کارشناسی معماری

شروع فعالیت هنری : 1387                     شروع تدریس: 1398

اساتید تنبک: استاد شیرازی، استاد سلیمان زاده

اساتید دف: فرید بابایی، سلیمان زاده

کتاب‌های آموزشی: مبانی تنبک نوازی از استاد جعفر قاضی عسگر، آموزش تنبک نوازی از استاد مرتضی قاسمی، آموزش تنبک نوازی از استاد محمد اخوان، 50 قطعه برای تنبک از استاد مجبدحسابی، آموزش تنبک نوازی از استاد بهمن رجبی، درس هایی برای دف از استاد سیامک عزیززاده، مدرس دف از مجید وطنیان، دف نوازی از حمید کرباسی زاده

مدرس تنبک خانم نجف آباد