مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : شکیبا صیفی

مدرس :ویولن و ویولن سل 

متولد : 1375/4/15

تحصیلات : کاردانی نوازندگی ساز جهانی، کارشناسی نوازندگی ساز جهانی

شروع فعالیت هنری:                 تدریس:1394

اساتید: بهزاد جعفریان، مسعود رضایی، گلریز زربخش

کتاب های آموزشی : 

مدرس ویولن خانم در نجف آباد

سوابق آموزشی

  • آموزشگاه موسیقی سارنگ 
  • آموزشگاه موسیقی اپرا
  • آموزشگاه موسیقی آریا
  • آموزشگاه موسیقی نیروانا

مهارت ها

  • تئوری موسیقی، کتاب کمال پورتراب
  • تربیت شنوایی، کتاب پوزولی و کالنیکف
  • هارمونی، کتاب اصول هارمونی و آهنگ سازی