وبلاگ

18. سوال
1 امتیاز

کدام گزینه یک سطر بالای سطر جاری در جدول اضافه می کند ؟

19. سوال
1 امتیاز

کدام گزینه در پشت متن و به صورت کم رنگ یک متن را اضافه می کند؟

20. سوال
1 امتیاز

از کدام سر برگ برای اضافه کردن عکس به متن استفاده می کنیم ؟

برای دریافت فیلم‌های آموزش و  آموزش‌های لازم آزمون آنلاین تئوری word بیشتر کلیک کنید.

کلیدهای میانبر Word مورد نیاز در آزمون آنلاین تئوری word

 • Ctrl + N  : بازکردن سند جدید: معادل New در زبانه file است و سند جدیدی باز می‌کند.
 • Ctrl + O : برای باز کردن سندهای از پیش ذخیره شده استفاده می‌شود.
 • Ctrl + S:  ذخیره سند: سند و تغییراتی که در آن ایجاد کرده‌ایم ذخیره می‌شود.
 • F12  : کادر Save As باز می‌شود.
 • Ctrl + W :  بستن سند
 • Ctrl + Z : میانبر Undo و بازگشت به یک مرحله قبل
 • Ctrl + Y : شورتکات Redo و تکرار عمل
 • Ctrl + F : کادر جستجو در سند باز می‌شود.
 • Ctrl + H   : کادر جایگزینی (replace) باز می‌شود.
 • Ctrl + F2  : پیش‌نمایشی از نمونۀ چاپ‌شدۀ سند نمایش می‌دهد.
 • F7 : نگارش و املای سند بررسی می‌شود.
 • Ctrl + P : زبانۀ چاپ سند باز می‌شود.
 • F1   :  پنل Help باز می‌شود.

برای دریافت فیلم‌های آموزش و  آموزش‌های لازم آزمون آنلاین تئوری word بیشتر کلیک کنید.

 • فِلِش چپ یا راست : نشانگر به اندازه یک کاراکتر به چپ یا راست می‌رود.
 • فلش چپ یا راست + Ctrl   : نشانگر به اندازه یک کلمه به چپ یا راست می‌رود.
 • فلش بالا یا پایین : نشانگر به اندازه یک خط بالا یا پایین می‌رود.
 • فلش بالا یا پایین + Ctrl: نشانگر به اندازه یک پاراگراف بالا یا پایین می‌رود.
 • End  : نشانگر به انتهای خط می‌رود.
 • Ctrl + End: نشانگر به انتهای سند می‌رود.
 • Home :  نشانگر به ابتدای خط می‌رود.
 • Ctrl + Home : نشانگر به ابتدای سند می‌رود.
 • Page Up : نشانگر به اندازه ارتفاع نمایشگر بالا می‌رود.
 • Page Down : نشانگر به اندازه ارتفاع نمایشگر پایین می‌رود.
 • F5 یا Ctrl + G  :کادر جستجو را باز می‌کند و به زبانه Go to می‌رود تا به راحتی به هر بخشی که مدنظرتان است، بروید.
 • فلش چپ یا راست + Shift : از نشانگر به سمت چپ یا راست، انتخاب را به اندازه یک کاراکتر گسترش می‌دهد.
 • فلش چپ یا راست +  Ctrl+ Shift :  از نشانگر به چپ یا راست، انتخاب را به اندازه یک کلمه گسترش می‌دهد.
 • فلش بالا یا پایین + Shift : یک خط بالاتر یا پایین‌تر به بخش انتخاب‌شده اضافه می‌شود.
 • فلش بالا یا پایین + Ctrl + Shift : تا ابتدا یا انتهای پاراگراف انتخاب می‌شود.

برای دریافت فیلم‌های آموزش و  آموزش‌های لازم آزمون آنلاین تئوری word بیشتر کلیک کنید.

 • Shift + End  : با این میانبر تا انتهای خط انتخاب می‌شود.
 • Ctrl + Shift + End: با زدن این کلید میانبر تا انتهای سند انتخاب می‌شود.
 • Shift + Home  : با زدن این میانبر تا ابتدای خط انتخاب می‌شود.
 • Ctrl + Shift + Home: با این میانبر تا ابتدای سند انتخاب می‌شود.
 • Shift + Page Up : بخش انتخاب‌شده به اندازه ارتفاع نمایشگر به بالا گسترش پیدا می‌کند.
 • Shift + Page Down :بخش انتخاب‌شده به اندازه ارتفاع نمایشگر به پایین گسترش پیدا می‌کند.
 • Ctrl + A   : با زدن این شورتکات کل متن موجود در سند انتخاب می‌شود.
 • Backspace   : یک کاراکتر قبل از نشانگر حذف می‌شود.
 • Ctrl + Backspace : یک کلمه‌ قبل از نشانگر حذف می‌شود.
 • Delete  :  یک کاراکتر بعد از نشانگر حذف می‌شود.
 • Ctrl + Delete :  یک کلمه بعد از نشانگر حذف می‌شود.
 • Ctrl + C  : میانبر کپی کردن
 • Ctrl + X : این میانبر برای بریدن (cut) است.
 • Ctrl + V   : میانبر paste یا چسباندن محتوای کلیپ‌بورد
 • Ctrl + B : میانبر بولدکردن فونت
 • Ctrl + I  : از این میابنر برای کج یا ایتالیک‌کردن نوشته استفاده می‌کنیم.
 • Ctrl + U : انداختن خطِ زیر کلمات و عبارات (Underline)

برای دریافت فیلم‌های آموزش و  آموزش‌های لازم آزمون آنلاین تئوری word بیشتر کلیک کنید.

 • Ctrl + shift + > : اندازه فونت مطابق مقدار از پیش تعیین‌شده زیاد می‌شود.
 • Ctrl + shift + <  : اندازه فونت مطابق مقدار از پیش تعیین‌شده کم می‌شود.
 • Ctrl + ]  : سایز فونت به اندازه یک شماره زیاد می‌شود.
 • Ctrl + [  : سایز فونت به اندازه یک شماره کم می‌شود.
 • Ctrl + shift + + :  از این میانبر برای نوشتن اندیس بالا یا توان استفاده می‌شود.
 • Ctrl + = : برای نوشتن اندیس پایین یا زیرنویس کلمات از این میابنر استفاده می‌کنیم.
 • Ctrl + D   : پنجره فونت باز می‌شود.
 • Ctrl + E  :  با این میابنر پاراگراف وسط‌چین می‌شود.
 • Ctrl + L : پاراگراف چپ‌چین می‌شود.
 • Ctrl + R : از این میانبر برای راست‌چین کردن پاراگراف استفاده می‌کنیم.
 • Ctrl + J : با این میانبر پاراگراف justify یا متعادل می‌شود.
 • Shift + Enter : با این میانبر خط را قطع کرده و به ابتدای خط بعد می‌روید. (line break)
 • Ctrl + Enter : در صفحه یک شکستگی ایجاد کرده و به ابتدای صفحۀ بعد می‌روید. (Page break)
 • Ctrl + Shift + Enter :  از این میابنر برای ایجاد شکستگی در ستون استفاده می‌کنیم. (Column break)

مشاوره رایگان برای آمادگی آزمون آنلاین تئوری word

همه روزه به جز ایام تعطیل با تلفن 42646861-031

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 و 15:30 الی 20
پنج شنبه از ساعت 8 الی 14

اشتراک گذاری:
برچسب ها:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.